Logo: Starttis

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 8.7.2007

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Jemino Oy

Yhteystiedot:
Puh: 050-534 1708
Sähköposti: Sähköpostiosoite on kuvana, jotta roskapostittajat eivät nappaisi sitä.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Nimi: Nicklas Koski

Yhteystiedot:
Puh: 050-534 1708
Sähköposti: Sähköpostiosoite on kuvana, jotta roskapostittajat eivät nappaisi sitä.

3. Rekisterin nimi

Starttiksen käyttäjä- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa lähettäessään rekisterinpitäjälle sähköpostiviestin palautelomakkeen tai sähköpostisovelluksen avulla. Nämä tiedot ovat:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Käyttäjän ilmoittamat muut tiedot

Tietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi ellei käyttäjä poista tietoja tai pyydä tietojen poistoa rekisterinpitäjältä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen käyttäjien ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä voi julkaista sellaisia käyttäjän henkilötietoja, joiden julkaisemiseen käyttäjä on antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus tarkistaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot.

Tietojen tarkistus voidaan tehdä maksuttomasti kerran vuodessa (12 kk), tekemällä kirjallinen tarkastuspyyntö omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tällaiset tarkastuspyynnöt lähetetään osoitteeseen, jonka käyttäjä saa pyydettäessä lähettämällä sähköpostin osoitteeseen Sähköpostiosoite on kuvana, jotta roskapostittajat eivät nappaisi sitä..

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään sähköpostitse osoitteeseen Sähköpostiosoite on kuvana, jotta roskapostittajat eivät nappaisi sitä..

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus kieltää rekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.